Begeleidende liederen en recitaties.

Tijdens het verhitten zingt de Prastotr een gezang met de titel Gharmarocana; de grondtekst spreekt over het opkomende licht dat alles in gloed zet.

Op het moment dat de pot volledig verhit is gaan de priesters en de offerheer staan en reciteren ze gezamenlijk de zgn. Avakasa of Aanschouwings-mantras (Taittiriya Aranyaka 4.7). Dit zijn mantras die horen bij het plechtig aanschouwen van de gloeiend hete, in vlammen gehulde pot. Het eerste vers van deze mantras komt uit Rgveda hymne 1.164, een hymne vol raadselachtige uitdrukkingen. Een deel van deze recitatie volgt in vertaling:

"Ik zag de koeherder die niet gaat liggen, hierheen en naar ginds gaand over zijn wegen. Zichzelf hullend in die (wateren of vloeistofstromen) die convergeren en zich weer verspreiden, beweegt hij alsmaar rond in alle wezens (of in de werelden)."

...

"Agni (het aardse vuur van de pot) is samengekomen met Agni (de zon), met de god Savitr; hij schijnt samen met de zon.

"Svaha! Agni is samengekomen met Tapas, met de god Savitr; hij is gaan schijnen samen met de Zon."

"Jij schijnt wijd, drager van de wolkensfeer van de hemel, drager van de aarde, drager van het wijde firmament, de dragende god der goden, de onsterfelijke, geboren uit Tapas."

"Heer van de continenten, heer van de gehele wereld, heer van de geest, heer van alle spraak, heer van alle Tapas, heer van alle Brahman-formuleringen."

"Jij bent welbekend onder de goden, o god Gharma; bescherm de goden."

"Geef ons de Spraak, geboren uit Tapas en toegewijd aan de goden."

"Kiem van de goden. Vader van de hymnen. Beschermer van nageslacht. De Gedachte van de ge´nspireerde dichters.

"Met de god Savitr heeft de god gewedijverd, met de zon is hij gaan schijnen."

"Jij bent de gever van een volledige levensspanne aan ons, o Gharma; jij bent de gever van luister."

"(Jij bent) de gever van een volledige levensspanne, de schepper van het lichaam, de schepper van melk; de gever van luister, de gever van ruimte, de gever van rijkdom."

"O jij die reist door de atmosfeer, wijder dan het wijde; mogen we jou bereiken; beschadig mij niet."

---

terug